Co to jest opłata adiacencka?

Opłatę adiacencką jest zobowiązany zapłacić właściciel nieruchomości, bądź też osoba będąca użytkownikiem wieczystym gminie, w sytuacji, gdy w wyniku powstania infrastruktury technicznej, scalenia lub też podziału wartość nieruchomości uległa zwiększeniu.

Wszelkie warunki związane z opłata adiacencką reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997. Opłatę taką wnosi się jednorazowo raz do roku za cały okres na jaki jest przewidziane użytkowanie wieczyste. Decyzję o jej ustaleniu podejmują władze gminy za każdym razem gdy dana nieruchomość może zostać podłączona do drogi czy też do infrastruktury technicznej. Decyzję o tej opłacie urząd może wydać w ciągu trzech lat od momentu, gdy wartość danej nieruchomości wzrosła. Wysokość opłaty adiacenckiej ustala rada gminy na mocy uchwały. Jest ona zależna od tego jak duży będzie wzrost wartości nieruchomości, nie może ona jednak przekraczać pięćdziesięciu procent kwoty, o którą się ona podniosła. Nie jest ona z reguły ustalana w postaci sumy w złotówkach, ale ma formę procentową. Może ona podlegać waloryzacji. Mamy obowiązek wnieść tę opłatę w przeciągu czternastu dni od momentu, gdy decyzja taka zapadła ostatecznie. Mamy prawo wnioskować o rozłożenie jej na raty spłacane przez dziesięć lat. Raty takie są oprocentowane według stopy procentowej ustalonej przez Narodowy Bank Polski. Ponadto taka należność jest zabezpieczona hipoteką. Opłata ta nie obejmuje nieruchomości leśnych i rolnych. Nie należy jej także mylić, z tak zwaną rentą planistyczną, gdyż różnią je zarówno przyczyny jak i warunki pobierania.

Sprawdź najnowsze oferty banków:
Kredyty gotówkowe zestawienie czerwiec 2024
Pożyczki pozabankowe zestawienie czerwiec 2024
Konta osobiste zestawienie czerwiec 2024
Lokaty bankowe zestawienie czerwiec 2024
Karty kredytowe zestawienie czerwiec 2024

Portal Kredytyfinanse.pl specjalizuje się w promocji ofert banków i ekspertów finansowych z Poznania. Na naszej stronie znajdziecie bezpłatne usługi pośrednictwa finansowego, aktualne oferty pożyczek pozabankowych, najlepsze promocje kredytów gotówkowych i hipotecznych, a także lokaty terminowe, karty kredytowe VISA oraz MasterCard w formie zestawień i porównań. W 2024 roku szczególnie polecamy bezpłatne konta osobiste oraz tanie kredyty samochodowe. Zapraszamy do kontaktu!